Refinansiering av boliglån kan gi bedre privatøkonomi

Det kan være flere grunner til å refinansiere boliglånet. At man ønsker å sjekke om man har de beste vilkårene, er en god grunn. Men er målet å finansiere sin første bolig er det spesielt viktig at man gjør en del undersøkelser på forhånd. Mange banker har spesielt gode vilkår, og Husbanken kan tilby startlån gjennom kommunen for de som trenger det.

Husbanken gir også støtte til de som har lav inntekt og høye boutgifter. Men refinansiering av boliglån handler i hovedsak om at man ønsker å øke størrelsen på boliglånet eller sjekke vilkårene i flere banker, og eventuelt bytte bank hvis man får bedre vilkår. Boliglån har lavere rente enn mange andre lån, og å øke lånet kan være en måte å skaffe penger til noe man trenger.

Oppnå beste lånerente

Hvis man skal kjøpe ny bil, hjelpe barn inn på boligmarkedet eller pusse opp – så kan det være en ide å øke boliglånet for å finansiere dette. Dette lånet har som regel lavere rente enn andre type lån. Et motargument mot dette er at lånet da vil løpe over hele lånets løpetid, og man vil bruke lang tid på å betale det ned.

Det er uansett viktig at man bruker en slik situasjon til å sikre seg at man har de beste betingelsene man kan få. Ofte har banken mer å gå på, og noen ganger må man bytte bank for å få bedre vilkår. En del banker gir lavere lånerente for yngre mennesker, men også god betalingsevne er med å bestemmer hvor gode vilkår man kan få.

Sjekk med flere banker

Det er ikke sikkert banken man har nå gir de beste lånebetingelsene. Da må man vurdere om det er andre grunner til å forbli kunde, eller om man skal bytte bank. Det kan være flere grunner til dette, men som regel er det fordi en annen bank tilbyr bedre betingelser. Det kan også være fordi man har lån flere steder, og vil samle disse et sted.

Det er noe jobb med å sjekke ut markedet og bytte bank. Det er også forbundet med en del kostnader. Derfor bør man forhandle med den man har lån oss om de kan gi bedre betingelser. Man bør i forkant av dette vurdere sin egen situasjon i forhold til da man tok lånet. Har den personlige økonomien blitt bedre eller har boligen som er sikkerheten økt i verdi.

Hvordan forbereder man en refinansiering

For å være sikre på at bankene har et godt grunnlag for å vurdere hvilke vilkår de skal gi, kan det være lurt å få en megler til å gjøre en verdivurdering av boligen. Når dette er gjort , vet man hvor mye boligen er verdt og hvor mye egenkapital man har bundet i boligen. Har man andre type lån, kan man vurdere å bake disse inn i det nye lånet.

Det finnes mange som gir råd om hvordan man kan oppnå de beste betingelsene på boliglånet, blant annet penger.no. Renten er på et veldig lavt nivå, og det gjør at mange ikke tenker så mye på om man har gode vilkår eller ikke. Selv om man ikke har bestemt seg for å refinansiere, kan det være lurt å ha en jevnlig gjennomgang av vilkårene på boliglånet.

Faktorer banken er opptatt av

Vurdere man å refinansiere, må en forberede seg før man begynner å forhandle med aktuelle långivere. Bankene er opptatt av risiko. Har man fast lønn hos en stabil arbeidsgiver, en stabil familiesituasjon og lite lån i forhold til boligens verdi, vil man bli sett på som en kunde med lav risiko. Det hjelper også at boligen ligger i et attraktivt boligområde. Bankene har god kunnskap om markedet.

De som stiller best i forhandlingene med potensielle långivere, er de som har en attraktiv jobb med mulighet for forfremmelse og høyere lønn. Det hjelper også at man er ung og er flink til å spare, for eksempel i Boligsparing for ungdom. Det at man har en potensielt gunstig økonomisk fremtid foran seg, gjør at bankene ser et potensiale for et godt kundeforhold i mange år.

Kan være mye å spare

  • Få lavere månedlige kostnader ved å refinansiere boliglånet
  • Sjekk ut egen økonomiske status før man prater med banken

Alle bør sjekke betingelsene på boliglånet jevnlig, og forhandle med banken sin om bedre betingelser. Hvis ikke det gir resultater, kan man sjekke med andre banker og eventuelt flytte boliglånet. Man bør da også vurdere å bake eventuelt andre lån man har inn i boliglånet. Refinansiering er nødvendig hvis man trenger mer kapital, men også når man skal vurdere om bankforholdet man har er godt nok.

https://byggebolig.no/dagligbank/har-noen-tips-til-refinansiering-av-boliglan

You missed